Prominent lid van

GNS Brinkman is al vele jaren prominent lid van:

VCA 1ster logo-03

EBN Certification is een onafhankelijke certificerende instelling die een stabiele positie heeft in markt van certificerende instellingen. EBN Certification onderscheidt zich van de andere certificerende instellingen door onder andere een goede toegankelijkheid, hoge mate van klantvriendelijkheid, doel- en oplossingsgericht, constructief kritisch alsmede respectvol naar individuen en de onderhavige managementsystemen.

Voor meer informatie over EBN Certification B.V.

metaalunie

De Koninklijke Metaalunie is met meer dan 13.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de metaal. De organisatie richt zich op bedrijven in de Metaal en Techniek, van eenmanszaken tot bedrijven met meer dan 100 werknemers. De Koninklijke Metaalunie staat garant voor een brede expertise, kennis van de branche en biedt een concrete, resultaatgerichte aanpak.

Voor meer informatie over de Koninklijke Metaalunie

Romazo-Rolluiken

Romazo is de branchevereniging voor de rolluiken-, markiezen- en zonweringsbedrijven in Nederland. Romazo behartigt de belangen van haar leden. Daarbij streeft Romazo naar het bereiken en in stand houden van een hoog kwaliteitsniveau onder haar leden. De leden van Romazo worden gecertificeerd door een extern bureau. Naast de belangenbehartiging van de aangesloten bedrijven is Romazo actief op het gebied van collectieve promotie en kent de branchevereniging een geschillenregeling voor particulieren. Romazo telt circa 160 aangesloten leden verdeeld over het land.

Voor meer informatie over Romazo

BBN

De vereniging Brandveilig Bouwen Nederland is de deskundige op het gebied van bouwkundige brandpreventie, ook wel ‘passieve brandveiligheid‘ genoemd. De vereniging beoogt een hogere mate van brandveiligheid van gebouwen door het toepassen van brandveilige bouwmaterialen die de (minimalistische) criteria van de regelgeving kwalitatief overstijgen. De vereniging staat voor expertise op het gebied van (passieve) brandveiligheid en wil deze kennis delen. De vereniging bestaat uit vooraanstaande leveranciers van brandveilige bouwmaterialen en constructies.

Voor meer informatie over Brandveilig Bouwen Nederland

SKG-IKOB-_4__KOMO_attest-standaard_300DPI

KOMO is in het leven geroepen om het complexe bouwproces overzichtelijker te maken. De bouw- en installatiesector is een complex samenspel van verschillende partijen. Met het KOMO-keurmerk kan elke schakel in de bouw van de kwaliteit van producten, processen, systemen, diensten en managementsystemen op aan. Met een halve eeuw ervaring is KOMO in Nederland dé expert op het gebied van gecertificeerde producten en processen. KOMO staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit. Voor de meest uiteenlopende producten en processen zijn certificaten afgegeven. Gebruikers kunnen daardoor vertrouwen op de kwaliteit van producten en processen. Bovendien voldoen producten met een KOMO-keurmerk automatisch aan de relevante wet- en regelgeving in de bouw, zoals het Bouwbesluit, het Besluit bodemkwaliteit en andere eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

Voor meer informatie over KOMO

skg-ikob

SKG-IKOB is hét onafhankelijke instituut voor testen en certificatie voor de bouwwereld, is SKG-IKOB uw ideale, onafhankelijke partner bij het ontwikkelen en controleren van branchekeurmerken.

Voor meer informatie over SKG-IKOB