GNS Brinkman doorloopt de SKG-KOMO bedrijfsbeoordeling

GNS Brinkman heeft onlangs de SKG-KOMO bedrijfsbeoordeling met goed gevolg doorlopen. Daarnaast zijn van 3 brandwerende GNS Brinkman producten de KOMO attesten geactualiseerd volgens de laatste BRL 3241: 31-12-2012.

 

Dit betreft de volgende producten

  • SKG.1323.5859.01.NL brandroldeur Pyrex RD120, behaalde brandwerendheid EW 120.
  • SKG.1323.5860.01.NL brandschuifdeur met loopdeur Pyrex SD60E, behaalde brandwerendheid EW 60.
  • SKG.1323.5861.01.NL brandroldeur Pyrex RD-60Ei, behaalde brandwerendheid Ei1 60

Met deze beoordeling en attesten wordt door de SKG gewaarborgd dat de productie van deze brandwerende deuren geschiedt conform de onderliggende brandrapporten. Een KOMO-attest is een kwaliteitsverklaring die de prestaties van een bouwproduct, een bouwelement of een bouwsysteem beschrijft. Deze prestaties omvatten alle aspecten die voor de bouw van belang zijn om kwalitatief hoogwaardige bouwwerken te realiseren en faalkosten te reduceren.

Een KOMO-attest verklaart onder welke randvoorwaarden het bouwproduct, het bouwelement of het bouwsysteem geschikt is voor de beoogde toepassing. Ook is het attest een bewijs dat het voldoet aan de relevante Nederlandse regelgeving.

De verantwoordelijkheid voor de aansluiting van de beoordelingsrichtlijn aan de marktbehoeften is in handen van het College van Deskundigen. In dit college zijn alle betrokken partijen uit de bouwketen vertegenwoordigd.

Het attest bevat

  • de technische specificatie van het product, het bouwelement of het bouwsysteem;
  • het ontwerp van het bouwdeel dat met het product of de producten kan worden gemaakt;
  • de uitvoeringsvoorschriften.

Samengevat biedt een KOMO-attest voor de klanten en gebruikers van GNS Brinkman producten optimale zekerheid dat de producten van GNS Brinkman altijd voldoen aan de hoogste eisen m.b.t. brand- en rookwerendheid.

KOMO attest 1323 5860 01 Pyrex SD60E kleinKOMO attest 1323 5861 01 Pyrex RD-Ei60  kleinKOMO attest 1323 5859 01 Pyrex RD 120 klein