Veel gestelde vragen

Wat is een vallager / afrolbeveiliging?

Dit wettelijk verplichte systeem is te vergelijken met de veiligheidsgordel van uw auto. Als het rolluik normaal afrolt is er niets aan de hand. Mocht er iets in de aandrijving kapot gaan waardoor het rolluik plotseling ongecontroleerd afrolt (guillotine effect) dan voorkomt de vallager/afrolbeveiliging dit door de oprolas te blokkeren.

Wat te doen bij stroomuitval?

Indien een rolluik geen stroomtoevoer heeft zal de elektromotor niet functioneren. Een veel gekozen oplossing is het plaatsen van een noodstroomvoorziening. Hierbij wordt een aparte accu (230V) geplaatst met capaciteit afhankelijk van de afmetingen van het rolluik. Indien de stroom uitvalt heeft de accu voldoende capaciteit om het rolluik te openen en/of te sluiten. Wel dient de accu jaarlijks te worden gecontroleerd en deze zal na twee tot drie jaar (afhankelijk van het gebruik) vervangen dienen te worden.

Hoe werkt een noodhandbediening?

Door het plaatsen van een externe handslinger direct op de elektromotor kan een rolluik handmatig (vertraagd) worden bediend. Door het plaatsen van de handslinger wordt de stroomtoevoer automatisch afgesloten. Dit systeem is standaard bij 400V aandrijvingen en kan als optie ook bij 230V buismotoren worden toegepast (alternatief hiervoor is een noodstroomaccu).

Wat is de beste beveiliging?

Een gesloten (dubbelwandig) stalen rolluik biedt de meeste zekerheid. Helaas is dit systeem op veel plaatsen niet toegestaan in verband met gemeentelijke doorzichteisen. In dat geval kan het beste worden gekozen voor een stalen rolhek met doorzicht gemonteerd aan de binnenzijde achter het glas. Hiermee wordt een zo lang mogelijke vertragingstijd bereikt, immers na glasbreuk vindt elektronische detectie plaats (alarm gaat af) en vervolgens moet men dan nog het rolhek forceren. Ook kunt u denken aan een compartiment in een risicovolle ruimte waar een stalen rolluik voor hermetische afsluiting zorgt.

Welke bediening kies ik?

Vooropgesteld dat praktisch alle rolluiken elektrisch bedienbaar zijn, kunt u kiezen uit veel bedieningsmogelijkheden. Afhankelijk van het risico en het aantal gebruikers wordt de bediening gekozen. Van een eenvoudige sleutelschakelaar met profielcilinderslot tot een afstandbediening met handzenders of een RFI module met magneetsleutels tot bediening met uw eigen GSM-toestel, alles is mogelijk.

Worden er eisen gesteld aan doorzicht?

Ja, vrijwel alle Nederlandse gemeenten stellen dat rolluiken in winkelstraten doorzichtig dienen te zijn. Ook steeds meer projectontwikkelaars formuleren eisen voor de toepassing van rolluiken. In de praktijk betekent dit dat het aanbrengen van rolluiken meldingsplichtig is en vooraf dient te worden getoetst door de afdeling bouw- en woningtoezicht.

CE-verklaring voor rolluiken?

Ja, bij wet – volgens de NEN13241-1 – is geregeld dat ook rolluiken en rolhekken met veiligheidsvoorzieningen dienen worden uitgerust. Vandaar dat ieder rolluik wordt afgeleverd met een documentatiemap met hierin een afleveringsbon, CE-verklaring, gebruikershandleiding, onderhoudsvoorstel, aansluitschema en werktekening. Van ieder geproduceerd rolluik kan een constructiedossier worden overlegd.

Bouwkundige voorzieningen voor het aanbrengen van rolluiken?

Voor een juiste montage is het belangrijk dat er één montagevlak is. Dat wil zeggen dat de wanden en de ruimte boven de opening één geheel vormen. Uiteraard dient de ondergrond voldoende stevig te zijn. Met uitzondering van brandwerende rolluiken en brandwerende rolschermen, is het ook mogelijk om een rolluik vrijdragend tussen vloer en plafond te monteren. Indien het oprolmechanisme boven het plafond of in een koof gemonteerd wordt, is het belangrijk dat deze demontabel worden uitgevoerd. De opening waar het rolluik uit het plafond of koof komt dient voldoende te zijn, om aanlopen te voorkomen. Voor zowel brand- als inbraakwerende rolluiken geldt dat ook de bouwkundige aansluitingen van groot belang zijn voor een complete beveiliging.

Montage, zelf doen?

Nee, de montage vormt de belangrijkste schakel. Indien het rolluik niet juist bevestigd is, bestaat de kans dat de inbraak- en/of brandwerendheid teniet wordt gedaan. Onze monteurs zijn speciaal opgeleid en in het bezit van het certificaat ‘specialisatie-beveiligingsrolluiken’. Daarnaast gaat veiligheid boven alles en moet iedere monteur zijn VCA paspoort kunnen overleggen.

Hoe zit het met garantie?

De garantietermijn is door de branche-organisatie Metaaluni bepaald op één jaar. Hiervan wordt een ‘garantieverklaring’ afgegeven. Daarnaast hebt u als klant altijd recht op onze 24-uurs servicedienst.

Wat is de levertijd?

Door een eigen productie in Nederland kan GNS Brinkman de levertijden kort houden. Belangrijkste gegeven is de maatvoering. Doorgaans wordt door eigen personeel de maatvoering opgenomen.