Onderhoud

GNS Brinkman producten behoren al meer dan 170 jaar tot de beste ter wereld en worden vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Maar hoe perfect ze ook zijn, ze staan natuurlijk toch bloot aan allerlei invloeden. Weer en wind, stof, condens, vet, vochtigheid, insecten en stoffen gerelateerd aan de aard van het bedrijf. Maar ook aan trillingen, bewegingen, temperatuurverschillen, gebruikslijtage en luchtgesteldheid. Daarnaast kunnen, afhankelijk van de locatie en bedrijfstype, nog een veelheid van andere invloeden optreden.

Daarom is regelmatig onderhoud absoluut noodzakelijk
Alle omgevingsinvloeden bij elkaar beïnvloeden op den duur de materialen, de goede werking en bedrijfszekerheid van branddeuren en rolluiken. Waarbij beseft moet worden dat ze (doorgaans) deel uitmaken van voorgeschreven veiligheidsvoorzieningen voor risicobeheer van o.a. brand, explosie, rook en inbraak. Ook verzekeraars stellen vaak eisen aan de aanwezigheid van branddeuren, om de financiële gevolgen van schade af te dekken. Hoe ligt het in deze gevallen met de verantwoordelijkheid?

Duurzame veiligheidsvoorzieningen
Bij het dagelijks gebruik van branddeuren en rolluiken ligt de verantwoordelijkheid voor have en goed, maar ook voor letselrisico’s bij de contractuele gebruiker van het gebouw. Gebruik van de veiligheidsvoorzieningen verplicht de gebruiker van een gebouw tot het in stand houden van de voorgeschreven veiligheidsvoorzieningen.

Achterstallig of nalatig onderhoud (of het niet meer voldoen aan de gewijzigde wet- en regelgeving) kan naast vervelende tussentijdse onkosten, ook ingrijpende sancties en schadeplichtigheid tot gevolg hebben. De gebruiksvergunning voor het gebouw kan worden ingetrokken en het risico bestaat dat de verzekeraar de schade niet dekt, omdat niet voldaan werd aan de wettelijk vereiste controle- en onderhoudsverplichting.

Periodiek onderhoud door GNS Brinkman verzekert een goede werking van branddeuren en rolluiken en voorkomt onnodige en onverwachte kosten door defecten, versnelde slijtage en stagnerende logistieke processen.

GNS Brinkman staat voor u klaar
Niet alleen vanuit verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, maar ook met het oog op uw economische belangen, adviseert GNS Brinkman u gepaste aandacht te geven aan dit onderwerp.

GNS Brinkman helpt u daarbij en biedt een full service concept voor periodieke controle en onderhoud, waarbij uw branddeuren en rolluiken worden gekeurd, beoordeeld en geserviced volgens de laatste wet- en regelgeving. Indien noodzakelijk, zal GNS Brinkman een voorstel doen voor een update.

Uw branddeuren en rolluiken worden na uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden door GNS Brinkman voorzien van een specifiek keurmerk en u ontvangt een certificaat waarmee u kunt aantonen dat de controle en het onderhoud werden uitgevoerd.

Met een GNS Brinkman onderhoudscontract heeft u de zekerheid dat uw branddeuren en rolluiken altijd goed werken, steeds voldoen aan de meest recente regelgeving en u kosten en ergernis bespaart. Als er onverwacht toch iets gebeurt, biedt GNS Brinkman voor spoedeisende reparaties en storingen 24 uur service, 7 dagen per week, het hele jaar door.

Vraag naar onze voorwaarden en tarieven
Heeft u problemen met branddeuren of rolluiken van andere leveranciers? Of wilt u dat GNS Brinkman daar het onderhoud voor verzorgt? Neem dan contact op met de service- en onderhoudsafdeling van GNS Brinkman.

Waarom onderhoud?
Om van de branddeuren, rolluiken of rolhekken jarenlang plezier te hebben adviseren wij u een onderhoudscontract bij GNS Brinkman af te sluiten. Afhankelijk van de gebruiksintensiteit zal GNS Brinkman één of meerdere malen per jaar uw rolhek/rolluik/roldeur afstellen en controleren op goede werking, beschadigingen en/of ongewone slijtage. De beveiligingswaarde wordt tevens bij deze controle beoordeeld. Het is ook mogelijk om voor alle andere merken branddeuren, rolluiken of rolhekken een onderhoudsovereenkomst af te sluiten.

Is onderhoud verplicht?
Ja, volgens de geharmoniseerde Europese norm NEN-EN 13241-1 wordt u verplicht om uw rolluik jaarlijks te laten onderhouden. Bovendien bent u, als u in het bezit bent van een Borg/NCP opleveringsbewijs, ook verplicht minimaal éénmaal per jaar onderhoud te laten plegen. Bovendien worden vanaf 1 november 2008 in het gebruiksbesluit van het Min. van VROM eisen gesteld aan de brandveiligheid van en beheer, controle en onderhoud van brandinstallaties. Bij het dagelijks gebruik van branddeuren en rolluiken ligt de verantwoordelijkheid bij de contractuele gebruiker van het gebouw. Achterstallig of nalatig onderhoud (of het niet meer voldoen aan gewijzigde wet- of regelgeving) kan naast onkosten, ook ingrijpende sancties of schadeplichtigheid tot gevolg hebben. De gebruiksvergunning voor het gebouw kan worden ingetrokken en het risico bestaat dat de verzekeraar de schade niet dekt, omdat niet voldaan werd aan de wettelijke vereiste controle en onderhoudsverplichting. Periodiek onderhoud verzekert een goede werking van uw branddeuren en rolluiken en voorkomt onnodige kosten door slijtage of defecten en stagnerende processen in uw bedrijf. Vanaf het moment dat u een onderhoudscontract heeft voldoet u aan al uw verplichtingen en bent u verzekerd dat er regelmatig en

Wat wordt er bij een onderhoudsbeurt gedaan?

  • Als het beveiligingsniveau van uw rolluik niet wordt gewaarborgd kan het zijn dat criminelen makkelijker toegang krijgen tot uw spullen. Er wordt daarom gecontroleerd of het rolluik nog voldoet aan het oorspronkelijke beveiligingsniveau.
  • Een rolluik kan gevaarlijke situaties voor u, uw personeel en uw klanten opleveren als een mankement aan de gebruiksbeveiligingen zich voordoet. De gebruiksbeveiliging en –bediening worden gecontroleerd op werking en eventuele slijtage.
  • Bij een onderhoudsbeurt worden onderdelen nagekeken, nagesteld en eventueel gesmeerd. Als er onderdelen vervangen dienen te worden (als gevolg van slijtage of vandalisme), wordt dit aan u gemeld. Uiteraard wordt ieder rolluik voorzien van een keuringssticker als bewijs voor het uitgevoerde onderhoud en wordt er een inspectierapport opgesteld.

Wanneer vindt het onderhoud plaats?
Bij een jaarlijks onderhoudscontract zullen wij met u afspreken wanneer of in welke maand(en) het onderhoud wordt uitgevoerd. In de afgesproken maand zal er contact met u worden opgenomen, om de exacte datum in te plannen voor het uitvoeren van onderhoud door een ervaren servicemonteur

Financiële voordelen?
Het onderhoud heeft een preventief karakter waarmee potentiële storingen vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd. De bedrijfszekerheid van uw rolluik neemt toe en de kans op storingen en onvoorziene kosten neemt af. Als u een onderhoudsovereenkomst heeft met GNS Brinkman en er komt toch een storing dan heeft u als vaste relatie altijd voorrang en ontvangt u bovendien een vaste korting op de reparatiekosten (informeer hiervoor naar de voorwaarden). Indien u een nieuw rolluik heeft laten installeren en u een NCP-certificaat heeft ontvangen, dient u – om dit certificaat te behouden –, jaarlijks onderhoud te plegen. Dit kan u korting op uw verzekeringspremie opleveren. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw verzekeraar.

Alles onder controle!
Wij beheren de gegevens van uw rolluik(en). Er kan door middel van rapportage eenvoudig worden nagezien welke onderdelen zijn toegepast, welke uitvoering en type en in welke staat uw rolluik verkeert. Dit kunnen ook niet GNS Brinkman producten zijn.

Herken een GNS Brinkman product
GNS Brinkman is in 2012 ontstaan door fusering van de gerenommeerde bedrijven: Gorter Branddeuren (1837), Nederlandse Rolluiken Fabriek (1967), Slaets (1850) en Brinkman (1922).

De merknaam GNS Brinkmans of één van de voorgaande bedrijven is op elk rolluik, rolhek of elke branddeur aan de buitenzijde aangebracht door middel van een merkplaatje met hierop aangegeven: het ordernummer, het bouwjaar, het gewicht en het type. Dit merkplaatje is altijd te vinden op de onder- of sluitlijst en garandeert dat het product in de GNS Brinkman fabriek is geproduceerd en geassembleerd, met de originele GNS Brinkman componenten.

Garantie
Op elk nieuw geleverd en gemonteerd product zit een garantie van één jaar. Dit geldt ook voor het motorische gedeelte maar met uitzondering van de elektronische besturings- en bedieningscomponenten, waarvoor een garantie van een half jaar geldt.

Géén garantie wordt gegeven voor gebreken zoals, of gebreken die het gevolg zijn van: normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden, beschadigingen die het gevolg zijn van onvoorziene, tijdelijke of blijvende, schadelijke invloed(en) van de omgeving, waaronder het milieu.

Géén garantie wordt gegeven voor de onderstaande product-eigenschappen waarop de afnemer wordt geattendeerd: loopsporen op het oppervlak en de binnenzijde van geleiders van het rolluik, rolhek of schaarhek. Deze kunnen ontstaan door mechanische belasting tijdens het gebruik. – Het ontstaan van geluid door het gebruik van het rolluik, rolhek of schaarhek. Omgevingsinvloeden, zoals oneffenheden en vervuiling in de scharnieren van het rolluik, rolhek of schaarhek, kunnen het geluid verergeren en bijvoorbeeld piepen, kraken of een klappend geluid veroorzaken.

Dit geheel volgens de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Metaalunie.

Wat te doen bij een storing
Ga nóóit zelf proberen de storing te verhelpen. De kans is groot dat u de storing en/of schade alleen maar groter maakt. Neem altijd contact op met uw installateur of met GNS Brinkman.

GNS Brinkman
Service, Reparatie en Onderhoud

Landelijke 24–uurs-service
telefoon 0800-0111

of

service@gnsbrinkman.nl (tijdens kantoor uren)